Thanh Toán

 

1 - Thanh Toán Trực Tiếp

- Tại Cửa Hàng

Quý khách hàng thực hiện việc thanh toán ngay tại Cửa Hàng sau khi nhận và kiểm tra hàng hoá.

- Tại địa chỉ khách hàng (Nội thành Hà Nội)

Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng của TGTD tại địa chỉ nhận hàng.

- Tại điểm giao nhận vận chuyển hàng.

Quý khách hàng ở xa có thể chuyển tiền thanh toán cho bên nhận giao vận chuyển hàng hoá, nhân viên của TGTD sẽ giao hàng và nhận thanh toán từ bên vận chuyển giao hàng.

2 - Thanh Toán Bằng Chuyển Khoản 

- Quý khách vui lòng chọn Ngân Hàng cùng hệ thống để thực hiện việc thanh toán đối với các tài khoản: